Pale pink rhodochrosite on sphalerite and galena from Kosovo - miniature

€30.00

Pale pink rhodochrosite on sphalerite and galena from the Trepča Stan Terg Mine , Trepča complex, Trepča valley, Kosovska Mitrovica, Kosovo

5.5 cm x 4 cm x 3 cm

145 gram