Dolomite and pyrite on sphalerite from Kosovo - cabinet size

€17.50

Dolomite and pyrite on sphalerite from the Trepča Stan Terg Mine , Trepča complex, Trepča valley, Kosovska Mitrovica, Kosov

6 cm x 4.5 cm

99 gram