Pyrite on dolomite on quartz from Germany – cabinet size

€20.00

Pyrite on dolomite on quartz from Dreislar, Medebach, Germany
6.5 cm x 5.5 cm
134 gram