Goethite and limonite from Germany - large cabinet size

€35.00

Goethite and limonite from Wallersheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Germany
13 cm x 10.5 cm x 9 cm
785 gram