Ettringite (TL) on calcite from Germany – miniature

Sold out
€25.00

Ettringite (TL) on calcite from Ettringen, Vordereifel, Germany

4.5 cm x 3 cm x 3 cm

32 gram